240 m2 - verbouwing/renovatie Trippenhuiscomplex, Amsterdam

Het Trippenhuis, een van de belangrijkste monumenten uit de Gouden Eeuw, staat aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal. Hier is sinds ruim twee eeuwen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gehuisvest.

Trippenhuis

Architectenteam

De Akademie adviseert de regering en is met 500 leden en 15 onderzoeksgroepen het gezicht van de Nederlandse wetenschapsbeoefening naar binnen- en buitenland. In het Trippenhuis worden steeds meer gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. De bestaande ontvangstfaciliteiten zijn niet meer op de grote bezoekersstroom ingericht. In 2015 is onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester een architectenteam geselecteerd dat nu werkt aan een plan dat zowel recht doet aan de grote cultuurhistorische waarden in het complex als aan de nieuwe eisen die zijn gegroeid op het gebied van logistiek en techniek.