Agenda Rijksbouwmeester

In september 2015 is Floris Alkemade begonnen als Rijksbouwmeester. Als zodanig is hij bovendien voorzitter van het College van Rijksadviseurs, verder bestaande uit Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving namens EZ en Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving namens IenM. In de Agenda van de Rijksbouwmeester brengt Floris Alkemade focus in de veelheid van activiteiten die zowel vanuit het Atelier Rijksbouwmeester als het CRa worden geïnitieerd c.q. uitgevoerd.

agenda RBM

Floris Alkemade verwoordt in de Agenda van de Rijksbouwmeester zijn visie op actuele opgaven, zoals herbestemming & transformatie, en maatschappelijke thema’s zoals vluchtelingenhuisvesting en zorg in de wijk. Hierbij hanteert de Rijksbouwmeester de spelregel dat bij iedere opgave, zoals de afstoot van rijksvastgoed, op zoek moet worden gegaan naar maatschappelijke meerwaarde. Leegstand ziet de Rijksbouwmeester als een kans om te experimenteren en te innoveren. In de omgang met het overtollig rijksvastgoed dient de Rijksoverheid bovendien een richtinggevende rol aan te nemen, aldus Floris Alkemade.

Strategische Atlas

Ook ingevoegd in de Agenda is de Strategische Atlas, waarin de ruimtelijke dynamiek van Nederland vanuit verschillende invalshoeken in kaart is gebracht. Daarmee worden verrassende ruimtelijke patronen zichtbaar. Er zijn kaarten gemaakt van leegstaand vastgoed, economie & mobiliteit, bevolking, leefbaarheid & voorzieningen, onbenut arbeidspotentieel, nieuwe economie & digitalisering, energie en tot slot, landschapsdynamiek en -gebruik.

Ambassadeursprojecten

Uit het grote aantal projecten van het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Rijksbouwmeester een aantal typerende voorbeeldprojecten gekozen. Dit zijn Ambassadeursprojecten genoemd en zullen gedurende de zittingsperiode van de Rijksbouwmeester speciale aandacht krijgen, waardoor zij kunnen functioneren als model voor soortgelijke projecten. Niet alleen voor toekomstige projecten binnen het rijksvastgoed zelf, maar ook daarbuiten als bijdrage aan een breder maatschappelijk debat. Floris Alkemade: ‘De Agenda van het Atelier Rijksbouwmeester is nadrukkelijk optimistisch, ambitieus en gericht op innovatie.’

Het rijksbezit - vastgoed, grond én water, kan worden ingezet om onze maatschappelijke doelen dichtbij te brengen. De beschrijving van de thema’s en opgaven, de Strategische Atlas en de Ambassadeursprojecten laten zien langs welke lijnen het werk van de Rijksbouwmeester de komende jaren invulling krijgt.

Download de Agenda van de Rijksbouwmeester of lees de online weergave.