Circulaire economie

We gaan met een hoog tempo door de grondstofvoorraden heen. De exponentieel groeiende vraag leidt tot een steeds grotere milieubelasting, afnemende biodiversiteit en stijgende emissies. Grondstoffenschaarste zal grote economische en geopolitieke gevolgen hebben. Een alternatief hiervoor is de circulaire economie, die uitgaat van een samenleving zonder afval doordat het waardebehoud van producten en grondstoffen ook in reststromen centraal staat. Overal in het land zien we initiatieven die invulling geven aan deze manier van produceren. Nederland ontwikkelt zich als testland voor circulaire economie.

Circulaire economie