Circulaire economie: Wat doet het CRa?

Het College van Rijksadviseurs ziet de transitie naar een circulaire economie als een kans om opnieuw na te denken over de productie en logistiek in ons land. De ruimtelijke consequenties van de transitie naar een circulaire economie moeten helder worden gemaakt. Ontwerpkracht kan daarin helpen om greep krijgen op de verschillende ketens en stromen, maar ook om dit alles te verbinden met omgevingskwaliteit. De circulaire economie hangt voorts nauw samen met andere thema’s zoals energietransitie, de verstedelijkingsopgave en het benutten van de bestaande stad, en verduurzaming van de landbouw.

Inzicht en kennis op het gebied van circulaire economie en leefomgeving

Het College zal zich verdiepen in circulaire economie. Wat betekent circulaire economie als het gaat om de leefomgeving? Welke potentie zit er in regionale verschillen en welke potentie heeft Nederland als geheel? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van circulaire economie voor verschillende soorten gebieden op verschillende schaalniveaus? En wat kan ontwerp bijdragen aan het zichtbaar maken van keuze mogelijkheden?

NL als testland

Het College van Rijksadviseurs verkent de mogelijkheid om concrete gebieden aan te wijzen waar geëxperimenteerd kan worden met circulaire economie. Daarbij is het nodig eerst lessen te trekken uit bestaande case studies, wat zijn de (ruimtelijke) randvoorwaarden voor succes.