Energietransitie

De samenleving moet in de komende decennia op grote schaal overstappen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Deze transitie gaat gepaard met ingrijpende veranderingen op ieder vlak, van macro-economisch tot het dagelijks leven.

Het College van Rijksadviseurs richt zich op de ruimtelijke dimensie van de energietransitie en verkent de mogelijke gevolgen met ontwerpend onderzoek. Het college brengt in kaart wat de ruimtelijke impact is als we Nederland energieneutraal willen maken en verkennen de mogelijke rollen van het Rijk. Wij beschouwen hierbij de schaalniveaus van gebouw, regio, stad en landschap, en zowel vanuit het nationaal als het internationaal perspectief.

Energietransitie