Energietransitie: Wat doet het CRa?

Vervolg nationaal perspectief

Het College van Rijksadviseurs is betrokken bij het Atelier X van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbinnen vier ontwerpbureaus en een universiteit hun kennis bundelen en gezamenlijk werken aan een Nationaal Perspectief Energie en Ruimte. Het College wil dit Nationaal Perspectief verder brengen door de verbinding te leggen met andere opgaven, door discussie te voeren over de te maken keuzes en het Rijk te adviseren en ondersteunen in de procesaanpak die nodig is.

Kennis delen

Slechts een klein groepje ontwerpers is op dit moment in staat om te ontwerpen aan de energietransitie. Beleidsmakers krijgen moeilijk grip op de ruimtelijke afwegingen en integrale oplossingen. Dit zal moeten veranderen om de energietransitie te versnellen en met ruimtelijke kwaliteit te laten plaatsvinden. Het College van Rijksadviseurs wil dit jaar werken aan een praktische handleiding die de (ruimtelijke) principes voor de energietransitie beschrijft. Een dergelijke handleiding zal zowel ontwerpers als beleidsmakers helpen om inzicht te krijgen in en te werken met deze complexe materie.

Rijkseigendom

Het Rijk heeft meerdere verantwoordelijkheden als het gaat om de energietransitie. Het Rijk is dient het algemeen belang en is beleidsverantwoordelijk. Het Rijk is echter eigenaar van grond en gebouwen. Hoe kan het Rijk met zijn eigen bezit het goede voorbeeld geven door niet alleen in zijn eigen energievraag te voorzien, maar ook energie te leveren? Zo willen we het gesprek over het Rijk en maatschappelijke meerwaarde voeden: het inzetten van rijksmiddelen om het hogere doel van een schoner Nederland dichterbij te brengen. Het College van Rijksadviseurs is op meerdere manieren betrokken:

  • Het College is betrokken bij de pilots regionale energiestrategie├źn van VNG, IPO en Unie van Waterschappen.
  • Het College richt zich op het thema gebiedsontwikkelingen en bekijkt samen met het Rijksvastgoedbedrijf hoe een opgave voor rijksvastgoed opgetild kan worden naar een gebiedsaanpak en zo de ontwikkeling van het publieke domein kan bevorderen.
  • Tenslotte wil het College in samenwerking met Bureau Spoorbouwmeester, Rijkswaterstaat, Prorail en het Rijksvastgoedbedrijf een ruimtelijke visie opstellen op energieopwekking langs infrastructuur.