Gezonde verstedelijking

Een flink deel van de Nederlandse bevolking leeft ongezond. Het roept de vraag op hoe je ongezond gedrag kunt ombuigen naar gezond gedrag en wiens verantwoordelijkheid dit is. In rijksprogramma’s zoals ‘Slimme en Gezonde Stad’ verkent het Rijk tactische ingrepen in de leefomgeving die zonder nieuwe normen de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van stedelingen verbeteren. Het College sluit zich hierbij aan en gelooft dat een goede ruimtelijke inrichting bijdraagt aan gezonde gewoonten.

Met het pleidooi ‘Nederland Fietsland’ uit 2014 heeft het voorgaande CRa de positie van de fiets in het mobiliteitsdenken nieuw leven ingeblazen. Binnen ‘Tour de Force 2020’ is door Rijk, regio en maatschappelijke organisaties onderzocht wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren verder te benutten. In navolging hiervan zetten de verschillende betrokken partijen programma’s op om het fietsgebruik te stimuleren, zoals het programma ‘Samenwerken aan de fiets’ van De Rijksoverheid. Het CRa sluit hierbij aan door de ruimtelijke impact en kansen van de fiets verder te verkennen.

Het is de opgave om het fietsgebruik verder te stimuleren en de ontluikende fietsoverlast tegen te gaan. Door middel van ontwerpend onderzoek op concrete locaties gaat het CRa samen met partners binnen het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties op zoek naar innovatieve oplossingsrichtingen voor de fiets in stad en regio.

--> Ruimte en mobiliteit gekoppeld: De agenda van het CRa

Gezonde verstedelijking