Klimaatadaptatie

De klimaatverandering heeft in een deltagebied als Nederland specifieke gevolgen. De zeespiegel stijgt, de rivierwateraanvoer wordt grilliger en er komen meer extremen in het weer, zoals zware stormen en regenval. Ons land moet daarom opnieuw, zoals zo vaak in de geschiedenis, vergaande maatregelen nemen om de waterhuishouding aan te passen en de waterveiligheid op het vertrouwde hoge peil te handhaven.

Klimaatadaptatie