Landschappen van Nationaal belang

Met de decentralisatie is de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het landschap voornamelijk in handen van provincies, waterschappen en gemeenten komen te liggen. Het landschap trekt zich echter weinig aan van deze bestuurlijke grenzen. Landschappen krijgen meer betekenis wanneer zij integraal en in samenhang worden beheerd.

Het College van Rijksadviseurs zet zich in voor de kwaliteit van de landschappen die deze grenzen overschrijden. Wij richten ons onder meer op het Programma Nationale Parken, omdat dit de kans biedt op een sterkere samenhang tussen de kernen van de Nationale Parken en de aangrenzende gebieden. Daarnaast zoeken we aansluiting bij projecten die betekenis geven aan de kwaliteit van het vestigingsklimaat van het landschap en investeren in de regionale economie.

Landschap van nationaal belang