Meer keuzevrijheid openbaar vervoer

Om optimaal in de maatschappij te kunnen functioneren, is bewegingsvrijheid onmisbaar. Keuzevrijheid tussen vervoersvormen is hiervan een belangrijk onderdeel. Ongeacht leeftijd, inkomen, culturele achtergrond, opleiding of persoonlijke situatie moet iedereen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Meer keuzevrijheid tussen de verschillende mobiliteitsvormen stelt iedereen in staat gebruik te maken van alle kwaliteiten binnen de eigen regio en in de rest van het land. Dat kan door een uitgekiende koppeling tussen verstedelijkingsplannen en openbaar vervoer.

Daarnaast is een goede koppeling met het openbaar vervoer (OV) systeem ook voorwaarde voor economische vernieuwing en voor het optimaal functioneren van publieke voorzieningen als scholen en ziekenhuizen. In de perifere (krimp)gebieden met teruglopende bevolkingsaantallen, voorzieningenniveau en leefkwaliteit bestaat een andere opgave: hoe kan het OV hier een sociale basisbehoefte blijven vervullen? Technische innovaties kunnen hieraan bijdragen, maar wat is wenselijk en hoe kunnen deze strategisch worden ingezet ten behoeve van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving?

Meer keuzevrijheid openbaar vervoer