Opkomen voor bodemdaling: Wat doet het CRa?

Verkenning bodemdaling veengebieden

In eerste instantie wordt samen met experts op dit gebied, zoals het PBL, de opgave van bodemdaling verkend. Feiten en cijfers worden gebundeld om inzicht te krijgen in de problematiek. De resultaten van de verkenning worden door datavisualisaties krachtig verbeeld. De specifieke rol voor het CRa wordt momenteel verkend. Er wordt gezocht naar koppelingen met andere opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de verduurzaming van de landbouw en de verstedelijkingsopgave.

Groningen

Bij de problematiek rond de gaswinning en de daaraan gekoppelde versterkingsopgave in de Provincie Groningen ontbreekt de overkoepelende integrale visie op regionale schaal. Hoe kan de versterkingsopgave aanleiding zijn om andere transities mee te nemen en hoe kunnen deze leiden tot nieuwe ruimtelijke kwaliteiten? Middels een werkbezoek naar de provincie gaat het CRa verkennen of zij hierin een rol kan vervullen.