Weg naar de toekomst

De auto deed ooit zijn intrede in de samenleving als een voertuig van bevrijding. Door het massale gebruik van de auto is het echter vaak moeilijk geworden om van deze vrijheid te genieten. Lange tijd is ervan uitgegaan dat knelpunten in het autoverkeer konden worden opgelost door in de capaciteit van het hoofdwegennet te investeren. Inmiddels is deze aanpak aan het einde van haar effectiviteit. Recente verbredingen stromen weer vol en de steden kunnen niet nog meer auto’s aan. Het is daarom tijd om te zoeken naar kwaliteit en samenhang in plaats van capaciteitsvergroting gericht op het hoofdwegennet.

Ons uitgangspunt is dat mobiliteit en bereikbaarheid geen doel op zich zijn, maar middelen om andere persoonlijke, maatschappelijke en bestuurlijke doelen te behalen. Het vorige College van Rijksadviseurs heeft een start gemaakt met een toekomstverkenning naar de relatie tussen snelweg en stad in Rotterdam en Amsterdam. Wij zetten dit voort door ook in andere steden en regio’s de dialoog tussen de infrastructuur en de stedelijke omgeving aan te jagen.

--> Ruimte en mobiliteit gekoppeld: De agenda van het CRa

Weg naar de toekomst