Nieuwsbrief College van Rijkadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Naar een rijk boerenland: resultaten landbouwpilots gepubliceerd.

Hoe zorgen we voor een betere deal tussen boer en maatschappij? Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek ingezet om te onderzoeken hoe de transitie naar een natuur- en landschapsinclusieve landbouw vorm kan krijgen. De resultaten van de pilots in De Marne, de Krimpenerwaard en Salland zijn gepubliceerd.  Een overkoepelend advies verschijnt in september.

De resultaten van de pilots staan nu online.

Beeld: ©Flux Landscapes

Magazine#3: Panorama Nederland in de Praktijk

Het derde online magazine Panorama Nederland in de Praktijk is verschenen. In dit magazine brengen we personen, projecten en initiatieven in beeld die het gedachtegoed van Panorama Nederland uitdragen. Dit magazine staat in het teken van rentmeesterschap. Rijksadviseur Berno Strootman schrijft hierover in zijn column: “Rentmeesterschap gaat over respect voor de aarde uit solidariteit met toekomstige generaties. Je krijgt een stuk grond, een landgoed of een familiebedrijf van je ouders in bruikleen om er goed voor te zorgen en het in minstens zo goede staat te overhandigen aan je kinderen.”

Lees het magazine.

Cover magazine#3

Who Cares: voor nieuwe vormen van wonen en zorg

Hoe gaat het met de projecten die zijn voortgekomen uit WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg? De afgelopen weken interviewden we betrokkenen over uithoudingsvermogen, hobbels op de weg en het perspectief op realisatie. Geen makkelijke weg. Maar 'juist in de worsteling schuilt de vernieuwing’, bepleit initiatiefnemer Floris Alkemade. Ook in tijden van corona. De coronacrisis heeft de eenzaamheid in de samenleving - en daarmee ook het belang van een comfortabele woning en een fijne buurt - zichtbaarder gemaakt. In een serie blogs reflecteren initiatiefnemers op de opgave van wonen en zorg en leest u hoe het de projecten van de prijsvraag WHO CARES? is vergaan.

Lees de interviews op de website van WHOCARES

Who Cares eerste ronde
Beeld: ARBM

Essay Berno Strootman: Landschap is alles

Uit liefde voor het landschap werd Berno Strootman landschapsarchitect. Met lede ogen ziet de Rijksadviseur voor het Landschap aan hoe het landschap al decennia lijdt onder aanhoudende verstedelijking, de aanleg van infrastructuur en de intensivering van de landbouw. In het esssay Landschap is alles houdt hij een vurig pleidooi voor een landschapsinclusieve landbouw met een New Deal voor boer en maatschappij. “Het Nederlands cultuurlandschap is voor het grootste deel ontstaan door boeren, laat het nu weer opbloeien samen met de boeren.”

Lees het essay van Berno Strootman.

Panorama Nederland in de Praktijk gaat online

Panorama Nederland toert al geruime tijd door Nederland en biedt velen inspiratie om na te denken over de toekomst van ons land. Deze tour sluiten we af met een online event van 21-24 september. Op maandag, dinsdag en woensdag publiceren we rond lunchtijd een aflevering in de serie 'Panorama on tour met...' waarbij we Floris Alkemade, Berno Strootman en Daan Zandbelt opzoeken ergens in Nederland. Op donderdag 24 september is online de uitreiking van Panorama Lokaal online en 's middags is er een Panorama talkshow.