Home

Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa) adviseert de rijksoverheid over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. Gevraagd én ongevraagd. Het CRa bestaat uit de Rijksbouwmeester (een architect) en twee Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving (een landschapsarchitect en een stedenbouwkundige).