Agenda

Het College van Rijksadviseurs gebruikt de periode 2021-2024 om letterlijk een eeuw vooruit te kijken. Niet op zoek naar mooie vergezichten, maar juist om terug te redeneren: wat moeten we nú doen. Breed samengestelde ontwerpateliers vormen daarvoor de basis. Dat staat in de Agenda : de 22e eeuw begint nu.  

Het College van Rijkadviseurs stelt in zijn agenda dat de opgaven waarvoor we staan groot zijn. Of het nu gaat om klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw, water of sociale rechtvaardigheid: we zullen anders met onze ruimte moeten omgaan: alle claims en eisen passen simpelweg niet meer. In plaats van meer en groter, moet het anders en beter.

Om nu de juiste beslissingen te nemen over deze complexe opgaven is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Alleen dan kunnen we achterhalen, wat nu verstandig is om te doen. Want dat we moeten handelen, dat staat buiten kijf. Het College wil niet een stip op de horizon zetten, maar de hele horizon met scenario’s verkennen. Niet voor de komende twintig of dertig jaar, maar voor minstens honderd jaar. Daarbij neemt het College de lagenbenadering als uitgangspunt: eerst de ondergrond op orde, dan de netwerken en tot slot de occupatie.

Programmalijnen

De agenda van het College van Rijksadviseurs is uitgewerkt in programmalijnen. Met de programmalijnen koppelt het College inzet op projecten aan zijn doelstellingen. Door breed te kijken maar scherp te kiezen, brengen de Rijksadviseurs samenhang en focus in het werk. Zo maken zij met de projecten die zij doen een zo groot mogelijke impact. 

De zeven programmalijnen staan hieronder beschreven. Een uitgebreide beschrijving vindt u via de link naar de projectpagina.

Overzicht programmalijnen
Overzicht programmalijnen