Agenda

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020 van het College van Rijksadviseurs. Deze agenda formuleert de thema’s waarop het College het Rijk de komende jaren zal adviseren: energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.

Energietransitie

Energietransitie

Een van de grote opgaven is de energietransitie. Het College richt zich op het ruimtelijke aspect van de energietransitie en beschouwt dit op alle schaalniveaus: wat betekent dit voor een gebouw, de stad, het landschap en Nederland als geheel?

Verstedelijking

Ook op gebied van verstedelijking staat ons een grote opgave te wachten. Steeds meer mensen trekken naar de stad. Tegelijkertijd hebben andere gebieden, veelal tegen de landsgrenzen aan, te maken met krimp en vergrijzing. Het College onderzoekt hoe deze uitersten zich evenwichtig en duurzaam tot elkaar kunnen verhouden en welke rol mobiliteit hierin kan vervullen. Een integrale aanpak is bij deze opgave van belang.

Het Nederlandse landschap

De verduurzaming van de landbouw is een belangrijke en omvangrijke transitie voor de komende decennia. Het College  wil het debat over de mogelijkheden van de verduurzaming van de landbouw stimuleren, onder meer door dit te voeden met ontwerpend onderzoek.