Programmalijn: Ontwerpend Nederland

Met het programma 'Ontwerpend Nederland' wil het College van Rijksadviseurs de ruimtelijke ontwerpsector beter positioneren in praktijk, beleid en politiek. Hierbij ligt de focus op goed opdrachtgeverschap en het verbeteren van de positie van ontwerpers in het algemeen en die van jonge ontwerpers in het bijzonder.

Waarom?

Bij het nadenken over hoe om te gaan met grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat, moeten ontwerpers vanaf het prille begin bij het proces betrokken worden. Ruimtelijk ontwerpers kunnen strategisch meedenken over de vele facetten rondom een opgave en kunnen verbeeldingskracht inzetten zodat inzichtelijk wordt wat de keuzes van nu betekenen voor de lange termijn. Hun bijdrage levert niet zelden verrassende inzichten op.  

Doelstellingen

Het doel van deze programmalijn is om de ruimtelijke ontwerpsector beter te positioneren in de praktijk, beleid en politiek.  Hierbij gaat het onder andere om het bevorderen van goed opdrachtgeverschap en het verbeteren de positie van jonge ontwerpers.

Bij goed opdrachtgeverschap streven we naar het verbeteren van de huidige aanbestedingscultuur en stimuleren we dat ontwerpend denken en handelen als expertise binnen de overheden en andere opdrachtgevers gemeen goed is. Daarmee wordt de rol van de ruimtelijk ontwerper, binnen de politiek en beleid, verstevigd en verankerd.

We staan voor grote uitdagingen. Dat vraagt om vernieuwende vaardigheden en kennis. De ontwerpers van de toekomst worden vandaag de dag opgeleid. Het is daarom van groot belang dat jonge ontwerpers de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen voor deze grote ruimtelijke opgaven.