Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op alle websites waarvoor de overheidsinstantie verantwoordelijk is. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen.

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom verplicht het Besluit digitale toegankelijkheid overheid overheidsinstanties om inzicht te geven in hun inspanningen om websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen. Op deze pagina vindt u een link naar de toegankelijkheidsverklaring van de website van het College van Rijksadviseurs. CollegevanRijksadviseurs.nl is geregistreerd in het Register van toegankelijkheids­verklaringen

Toegankelijkheidsonderzoeken WCAG 2 Niveau AA

Online Advies van DPC van het ministerie van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de technische toegankelijkheid van sites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO), waar ook CollegevanRijksadviseurs.nl onderdeel van is. Lees over de bekende technische afwijkingen op PRO die nog niet opgelost zijn op www.platformrijksoverheiddemo.nl

Daarnaast is voor het  CollegevanRijksadviseurs.nl een content onderzoek afgerond op 12 maart 2024. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via de nationale ombudsman.