WCAG 2.1 onderzoek toegankelijkheid

Het toegankelijkheidsonderzoek naar de website www.collegevanrijksadviseurs.nl is afgerond op 21 januari 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).