Bouwmeesters

Er komen hele grote ruimtelijke vraagstukken op ons af. Na decennia van afbreuk aan de ruimtelijke ordening en sturing op ruimtelijke kwaliteit, is het de hoogste tijd om gezamenlijk de kennis en kunde binnen het ruimtelijk domein weer op te bouwen. Hiervoor zijn functionarissen en adviseurs nodig, zoals een Stadsbouwmeester of Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, die de regie nemen en zorgen voor een goede leefomgeving.
 

Vakmanschap

De posities van Rijksadviseur, Bouwmeester en adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn geworteld in de praktijk en draaien om vakmanschap. Door regelmatig met het netwerk bijeen te komen bouwen we aan een sterk fundament voor de ruimtelijke kwaliteit.