Programmalijn: Een economie voor de 22e eeuw

Het programma ‘Een economie voor de 22e eeuw’ verkent de wisselwerking tussen opgaven en doelen op de lange termijn en de (ruimtelijke) organisatie van onze huidige economie. We staan aan de vooravond van grote transities. Die zullen leiden tot een ander economisch systeem met een ander ruimtegebruik.

Waarom?

De grote transities waar we voor staan zullen een enorme impact hebben op de economie van ons land. De economie van Nederland moet ingrijpend veranderen wil het kunnen meebewegen naar een economie die ten dienste staat van de maatschappelijke opgaven op de lange termijn Het wordt steeds duidelijker dat we ons geld moeten verdienen zonder de planeet uit te putten. Groei in welvaart zal meer plaatsmaken voor groei in welzijn. Dat vereist een bredere definitie van groei: een gezondere leefomgeving, goed betaald en betekenisvol werk, persoonlijke ontwikkeling en meer solidariteit.

Wat willen we bereiken?

We zijn ervan overtuigd dat er een nieuw verhaal nodig is om tot deze nieuwe economie te komen. Met dit programma willen we inzichten ontwikkelen op de samenhang tussen de maatschappelijke opgaven op de lange termijn en de ruimtelijke organisatie van de economie.

Activiteiten

De activiteiten binnen deze programmalijn moeten bouwstenen opleveren vanuit de ruimtelijke blik. We willen inspireren en activeren om die toekomstige economie voor Nederland een verhaal te geven.

We zetten nadrukkelijk de ruimtelijke blik centraal en verdiepen ons in een aantal illustratieve cases die een systeemwerking op nationaal hebben en een logische (ruimtelijke) eenheid vormen. Denk hierbij aan het (internationale) havensysteem (van Eemsdelta tot en met Antwerpen), de grote industriële clusters en de transitie van het landbouwsysteem.

Podcast

Hoe maken we ruimte voor een duurzame economie voor de toekomst? De podcast Een economie voor de 22e eeuw bestaat uit een reeks gesprekken met toekomstdenkers en visionairs. Samen met Rijksadviseur Wouter Veldhuis en host Marnix Kluiters duiken zij in de thema’s eigendom, de energietransitie, grondstoffenschaarste, geopolitiek, migratie en demografie. Ga mee op de zoektocht naar Een economie voor de 22e eeuw! 

Dit programma bouwt voort op eerdere onderzoeken van het CRa, zoals de Landbouwpilots, advies De noodzaak van tuinieren en (X)XL verdozing.