Rijk boerenland

Het College van Rijksadviseurs pleitte in Panorama Nederland voor een transitie van de landbouw in de vorm van een New Deal tussen boer en maatschappij. Hoe bereiken we een landbouw die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap met hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde biodiversiteit? In drie pilots onderzocht het College van Rijkadviseurs in 2020 de ‘landschapsinclusieve’ landbouw.

Lees er hier alles over.