Podcast Een economie voor de 22e eeuw

Hoe maken we ruimte voor een duurzame economie voor de toekomst? In een reeks gesprekken met toekomstdenkers en visionairs duiken Rijksadviseur Wouter Veldhuis en host Marnix Kluiters in de thema’s eigendom, de energietransitie, grondstoffenschaarste, geopolitiek, migratie en demografie. Ga mee op de zoektocht naar Een economie voor de 22e eeuw!

Logo CRa podcast

In een land waar ruimte schaars is en belangen met elkaar conflicteren is het de vraag hoe we die ruimte gebruiken en voor welk doel. Kennis van de grote onderstromen die onze economie op de lange termijn sturen, is daarbij cruciaal. En hoe maken we vervolgens nú de juiste keuzes en scheppen we ruimte voor de duurzame economie van de toekomst? Voor Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis is duidelijk dat een beetje schaven aan de huidig economische structuur niet langer volstaat. Er zijn fundamentelere veranderingen nodig.

Luister de podcast Een economie voor de 22e eeuw via Spotify of Apple Podcasts.