Artikelenreeks Gebouwgebonden voedselproductie

In Nederland is terecht veel aandacht voor bodemgebonden landbouw. Wat ontbreekt is aandacht voor voedselproductie dat gebeurt in gebouwen. En dat is niet terecht. Om gebouwgebonden voedselproductie op de politieke agenda te krijgen en ruimtelijke principes in beeld te krijgen, nodigde Rijksadviseur Jannemarie de Jonge diverse experts uit om hun kennis en ideeën te delen op Foodlog in een vijfdelige artikelenreeks. Samen met Krijn Poppe, oud-WUR, econoom en beleidsadviseur, bespreekt ze de bevindingen in het slot van deze reeks. Alle voorgaande artikelen zijn terug te lezen.

Beeld: Kadir van Lohuizen
Fotograaf Kadir van Lohuizen laat het aan de bezoeker over om een oordeel te vormen over de voedingsindustrie

Artikelenreeks op Foodlog

In het startartikel stelt Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving haar vragen over dit onderwerp.

In het tweede artikel zeggen Dewi Hartkamp (programmamanager bij Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) en Pim van Adrichem (directeur van HortiTech) dat het behoud van innovatie een goede reden is om concentraties zoals de glazen stad van het Westland of de Wieringermeer te koesteren. Nederland is de ontwikkelaar voor de wereld.

Artikel drie, een interview met Marcel Kuijpers (Kuijpers Kip) en Wim van der Poel (WUR), gaat over industriële veehouderij en de stad.

“De overheid moet sterk sturen op waar het ruimte wil geven aan schaalvergroting en waar dat niet mag gebeuren”, zegt Edo Gies (Senior Onderzoeker Dynamiek Ruimtegebruik aan de WUR) in artikel vier

Merten Nefs deelt de zorg in artikel vijf. In het debat over verduurzaming van het voedselsysteem zijn gebouwen van indoor-teelt, de voedselindustrie en agrologistiek een blinde vlek.

Gespreksverslag van een rondetafelgesprek dat het College van Rijksadviseurs organiseerde.