De Lage Landen 2020-2100

Het onderzoek ‘De Lage Landen 2020–2100' werd gevoerd door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Vlaamse departement Omgeving, het College van Rijksadviseurs en het Team Vlaams Bouwmeester.

‘De Lage Landen 2020-2100’ is een verkennend onderzoek, uitgevoerd in het kader van Labo Ruimte, naar de grote transities en de daarmee verbonden ruimtelijke opgaven en kansen binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool. De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. Vandaag kijkt de wereld aan tegen een aantal ingrijpende transities op het vlak van klimaat, energie, mobiliteit, landbouw en economie. Die mondiale transities zetten het decentraal stedelijk systeem van de eurodelta, en daarmee ook onze welvaart, onder druk. Ze vormen een bedreiging, maar ook een kans.

Ruimtelijke impact

Bijzonder aan al die transities is dat ze een grote ruimtelijke impact hebben. Omgekeerd betekent dit dat we de transities niet voldoende snel en kwalitatief kunnen realiseren zolang we ze niet ook begrijpen als een ruimtelijke opgave. De publicatie bestaat uit drie delen. in 7 kapitalen van de Lage Landen gaan we op zoek naar een gedeeld fundament van de Lage Landen. Wat bindt de landen in de Eurodelta? Waaruit bestaat de kracht van de centrale metropool? En belangrijker nog, hoe kunnen we die kapitalen maximaal benutten om de transities in goede banen te leiden?

Vervolgens worden 12 strategieën voor de Lage Landen geformuleerd. De ruimtelijke strategieën delen de complexe en overweldigende opgaven waar we vandaag voor staan, op in behapbare en realiseerbare projecten op maat van de decentrale metropool.

Handelingsperspectief

Ten slotte stelt de publicatie de vraag hoe we met al die ruimtelijke inzichten en strategieën aan de slag kunnen gaan. Hoe implementeren we ze op het terrein? Welk soort van beleid, welke aanpak en welke coalities zijn nodig om de ingrijpende transities om te buigen tot kansen om de welvaart en de levenskwaliteit in de Eurodelta te versterken? Dat is de zoektocht naar een handelingsperspectief.

De transities stellen ons voor een collectieve verantwoordelijkheid. Deze publicatie biedt een kader en is een uitnodiging aan overheden, bedrijven, ontwerpers en maatschappelijke actoren om kennis en operationele kracht te bundelen.