Programmalijn: Rijk als rentmeester

Het programma 'Rijk als rentmeester' focust op de meerwaarde van publiek Rijksvastgoed voor de samenleving. Rijksvastgoed kan een grote rol spelen nu er zoveel op de schop gaat in Nederland. Juist het eigen vastgoed biedt een uitgelezen kans om aan meer te denken dan rendement. Het kan innovatie uitlokken en de plannen voor morgen verbinden met de wensen voor de lange termijn.

Waarom?

Met het eigen bezit kan het Rijk maatschappelijke opgaven als verstedelijking en klimaatadaptatie een duw in de rug geven. Het Rijk bezit verspreid over Nederland gronden en uiteenlopende soorten gebouwen. Een bouwopdracht of andere bestemming voor dit eigen bezit heeft effect op de omgeving.

Wat willen we bereiken?

Met het programma Rijk als rentmeester willen we meedenken over hoe verschillende opgaven zijn verweven. Uiteindelijk moet het programma leiden tot een zogeheten ‘afwegingskader’ voor de inzet van het rijkseigendom voor maatschappelijke meerwaarde.

Activiteiten

  • Community of Practice

We zetten ons in voor een Community of Practice met het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en beleidsministeries. De centrale vraag is telkens: welke principes en afwegingskaders hanteren we bij de inzet van gronden en gebouwen voor maatschappelijke opgaves?
 

  • Leereffect

Het leereffect van projecten staat centraal. Lessen delen we via een advies. Zoals in de adviezen ‘Sturen op meervoudige doelen’, over een grootschalig zonnepark in de Noordoostpolder, en ‘Leren van een Datacentrum in Zeewolde’.
 

  • Goede voorbeeld

Als grote vastgoed- en grondeigenaar kan het Rijk het goede voorbeeld geven. We kunnen kwaliteit aanjagen en maatschappelijke waarden ruim baan geven. 
 

  • Q-teams

Een CRa-lid kan lid of voorzitter zijn van een Q-team, een kwaliteitsteam voor grote (rijks)projecten. De opgave moet dan aansluiten op de ambities van het CRa. Een Q-team adviseert gevraagd en ongevraagd over de ruimtelijke opgaven.
 

  • Aankoop en verkoop

Het CRa geeft advies voor de portefeuillestrategie Rijksvastgoedbedrijf.  Het CRa onderzoekt hoe maatschappelijke doelen gediend worden bij verkoop en aankoop van Rijksvastgoed. De aanbevelingen uit de notitie ‘Maatschappelijke doelen bij verkoop Rijksvastgoed’ (CRA, 2017) en het advies ‘Rijk als Rentmeester’ (CRA, 2020) zijn daarbij een bruikbaar startpunt.