Voormalig Kamp Vught

Op verzoek van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft het College van Rijksadviseurs meegedacht over de visie voor het gebied rondom de Penitentiaire Inrichting in Vught. Het doel was om ontwikkelingen die er spelen op een hoger bestuurlijk en strategisch niveau te brengen.