Programmalijn: Rechtvaardige buurten

Het programma ‘Rechtvaardige Buurten’ richt de aandacht op wat we al hebben. Niet het aantal nieuwbouwwoningen zou centraal moeten staan bij de grote woningbouwopgave. Het gaat erom dat we de bouwopgave inzetten om duizenden bestaande buurten toekomstbestendig te maken.

Waarom?

Bestaande stadswijken en dorpen verdienen onze aandacht, want hier komen veel opgaven samen. Om te beginnen is daar verduurzaming nodig. Er liggen opgaven voor het energieneutraal maken van woningen, voor wateropvang, klimaatadaptatie en vergroening. Ook hebben bestaande buurten oplossingen nodig voor sociaaleconomische problemen. Zo vraagt de betaalbaarheid en ruimtelijke segregatie om een antwoord en is er vraag naar het beter mengen van wonen en werken.

Doelstellingen

Wij staan voor duurzaam grondgebruik, voor (publieke) voorzieningen in de buurt en goede mobiliteit. Zo verbeteren we kansengelijkheid en mogelijkheden van de bewoners. Voor buurten met passende woonruimte voor iedereen, ook voor kwetsbare groepen. Waar mensen zich thuis voelen en invloed kunnen hebben op hun eigen leefomgeving. Ook willen we experimenten met nieuwe vormen van organisatie, beheer en financiering. Bovenal willen we bestaande buurten met het bouwen van nieuwe woningen versterken en verbeteren.

Activiteiten

Dit programma bouwt voort op eerdere activiteiten gericht op bestaande wijken. Zoals: