Flexwonen

Het stimuleren van flexwonen wordt – met het oog op de krapte op de woningmarkt - steeds belangrijker. Op unit- gebouwniveau worden al veel flexibele huisvestingsoplossingen aangeboden, maar het ontbreekt aan onderzoek op een stedenbouwkundig schaalniveau. Daarom onderzoekt de Rijksbouwmeester hoe met transformatie en verdichten bestaande wijken kunnen worden verbeterd en hoe er beter kan worden ingespeeld op lokale woonbehoeften. 

In dit online dossier lees je meer over de studie naar flexwonen, maak je kennis met de ideeen van de ontwerpers en laten we experts aan het woord die ervaring op doen met flexwonen.  

Wat is flexwonen?

Met Flexwonen bedoelen we flexibele woonoplossingen die relatief snel en goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Kenmerkend is het ‘tijdelijke karakter’ van de woning zelf, de bewoning of het tijdelijk gebruik van een locatie waarop de woning wordt geplaatst. Flexwonen kan een antwoord zijn op de vraag hoe bestaande woonwijken op korte termijn kunnen inspelen op de nieuwe woonbehoeften.