Ontwerpend onderzoek: BuurtSaam

De inrichting van de buurt bepaalt hoe mensen bewegen, elkaar ontmoeten, naar voorzieningen als de arts en supermarkt kunnen, activiteiten ondernemen en over een passende woonruimte beschikken. Het beïnvloedt ook in hoeverre inwoners naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Wilt u ook werken aan een gezonde, sociale en veilige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer aandacht nodig hebben? Doe dan mee aan BuurtSaam.

Het College van Rijksadviseurs (CRa) zet de ontwerpopgave voor gezonde, sociale en veilige buurten op de agenda. Door middel van multidisciplinaire samenwerkingen en ontwerpend onderzoek ontwikkelen we concrete ruimtelijke handvatten die de leefbaarheid, gezondheid en ruimte voor ontmoeting stimuleren in verschillende buurten in Nederland. U gaat met uw eigen opgave aan de slag. Het doel is handvatten te ontwikkelen om concrete stappen te maken naar de uitvoering.

Wat gaan we doen?

In BuurtSaam werk je multidisciplinair samen aan je eigen concrete aanpak, gebiedsvisie of uitvoeringsplan. Wij bieden een helpende hand om je aanpak in de startblokken te krijgen of te versnellen op thema, proces en samenwerking. Speciale aandacht gaat uit naar de bewoners die drempels ervaren om goed mee te kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld door psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperkingen of ouderdom. Immers: een goed ingerichte buurt voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag, betekent een betere buurt voor iedereen. De betrokkenheid van de inwoners zelf krijgt veel aandacht onder meer door de kennis en expertise van LSA Bewoners.

Voor wie?

BuurtSaam is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen gemeente (wonen, zorg, ruimte), corporatie, zorg- en welzijnsorganisaties en lokale netwerken op buurtniveau die ruimtelijke strategieën ontwikkelen en uitvoeren voor leefbare, sociale en levensloopbestendige buurten. Het ontwerpend onderzoek leidt tot een concreet ontwerpvoorstel voor eigen vraagstukken, gekoppeld aan een buurtverhalen budget, om zo stappen te kunnen zetten richting uitvoering.

Opzet

  • Aantal bijeenkomsten: minimaal zes bijeenkomsten op locatie en digitaal
  • Start: begin 2024
  • Duur: negen maanden

Wat zijn de kosten?

Voor het ontwerpend onderzoek is de bereidheid om het traject als mede-opdrachtgever te organiseren en te faciliteren voorwaarde. Het CRa zal een financiële bijdrage leveren voor de advieskosten van de ontwerpteams.

Meer informatie

Bel of mail voor vragen gerust naar Milou Joosten, College van Rijksadviseurs, 0611526399 en milou.joosten@rijksoverheid.nl.

Initiatief

BuurtSaam is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, Platform31 en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, met medewerking van LSA Bewoners. Een gezonde, sociale en veilige leefomgeving komt niet vanzelf tot stand. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe (ruimtelijke) strategieën. Door kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek helpen we uw doelen en plannen voor de leefbaarheid te realiseren of te versnellen.

Werkplaats

Naast het ontwerpend onderzoek, biedt BuurtSaam ook een Werkplaats, ontwikkeld door Platform31. Tussen het ontwerpend onderzoek en de Werkplaats vindt inhoudelijk continue kruisbestuiving plaats. Deelname aan één van de trajecten, of een combinatie van beiden is mogelijk. Kijk hier voor meer informatie over de Werkplaats.

Kennisdelen BuurtSaam

Een gezonde en toegankelijke leefomgeving in een sociale buurt vraagt betrokkenheid van vele partijen. Daarom besteden Platform31 en het CRa doorlopend op verschillende manieren aandacht aan wat BuurtSaam is en hoe je kunt werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt. Hiervoor ontwikkelen we onder andere een podcast, een handreiking, webinars en  excursies naar inspirerend praktijkvoorbeelden.

De laatste aflevering van Podcast31, een initiatief van Platform31, gaat over het werken aan een gezonde, sociale en veilige leefomgeving. Dore van Duivenbode is hierover in gesprek gegaan met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, beleidsadviseur Irene Wiezer en architect Irene Edzes. De aflevering is hier te beluisteren.