Presentatie publicatie ‘Naar een snelweg eersteklas’

De stad en de ringweg kunnen niet zonder elkaar, maar een goede relatie tussen beiden is niet vanzelfsprekend. Daarom is het nodig voortdurend met elkaar na te denken over mobiliteit, bereikbaarheid én een prettige leefomgeving. Dat blijkt uit de publicatie ‘Naar een snelweg eersteklas’ van het College van Rijksadviseurs, die donderdag 15 november 2018 is gepresenteerd.

De publicatie heeft de vorm van een magazine en is het resultaat van vijf jaar werken aan een betere relatie tussen infra en stad, met de stedelijke ringwegen van Amsterdam en Rotterdam als onderzoeksgebied. Het College van Rijksadviseurs bracht door informele werkbijeenkomsten partijen bijeen waarbij iedereen kon zeggen wat hij wilde. De inzichten die dat opleverde deelt het College van Rijksadviseurs graag. Vandaar ook de ondertitel: ‘Goed voor de infra, goed voor de stad: lessen voor de toekomst en een terugblik (2013-2018)’.

De lessen voor de toekomst zijn leerzaam voor iedereen die te maken heeft met de combinatie infra en stad. En ze zijn toepasbaar in heel Nederland. Het gaat soms om originele lessen. Zo is de ring zelden een ring en dat is helemaal niet erg. De eigenheid van elke ringweg geeft juist mogelijkheden. Je kunt op allerlei manieren sleutelen aan een ring om deze nuttig en mooi in te passen. Dit vraagt niet altijd om directe grote investeringen in de weg zelf, er zijn veel andere ingrepen denkbaar om capaciteit op de bestaande infra zo goed mogelijk te benutten. De ringzone kan meer zijn dan een niemandsland tussen ‘binnen de ring’ en ‘daarbuiten’. Sterker nog, de ring en de ringzone kunnen ook een bestemming op zich zijn.

Terugblik

De terugblik op de afgelopen vijf jaar laat zien dat wanneer Rijk en regio met elkaar praten buiten de reguliere onderhandeltafels nieuwe denkrichtingen en inventieve oplossingen oplevert. Zoals een relatief kleine maatregel als het opknappen van een fietstunneltje bij de ring bij Schiedam. Het gevolg daarvan was frequenter gebruik van deze route door langzaam verkeer. Samen integraal werken brengt dus meer op dan de automatische piloot van een sectorale benadering. Goed voor de infra, goed voor de stad.

Publicatie aanvragen

In de publicatie worden de lessen geborgd en kunnen ze verspreid worden over Nederland. ‘Naar een snelweg eersteklas’ is een open uitnodiging om de dialoog tussen stad en infra voort te zetten in andere steden en regio’s, waarbij het CRa waar nodig graag optreedt als verbinder om de eerste stap te zetten. De publicatie is hieronder te downloaden als PDF en als gedrukt exemplaar op te vragen bij het secretariaat van het College van Rijksadviseurs.