Ruimte maken voor ontmoeting

Benut de bouwopgave en energietransitie als kans om socialere buurten te creëren. Daartoe roepen het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) op in het gezamenlijke advies ‘Ruimte maken voor Ontmoeting’ dat zij dinsdag 6 september hebben aangeboden aan Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

Reactie ministers

Op 3 juli 2023 hebben de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de minister voor Langdurige Zorg en Sport een reactie gepubliceerd op het advies 'Ruimte maken voor Ontmoeting' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en het College van Raadadviseurs (CRa).