Bouw in de buurt

Het College van Rijksadviseurs ziet de bouw van nieuwe woningen niet als een doel op zich, maar als een hefboom voor een breed scala aan maatschappelijke investeringen. Niet het bouwen zelf, maar de leefkwaliteit van zittende én nieuwe bewoners moet centraal staan volgens de Rijksadviseurs. In de leidraad ‘Bouw in de buurt’ zet het College zijn visie op de woningbouwopgave uiteen.