Programmalijn: Een brede waardenaanpak

Het programma ‘Een brede waardenaanpak’ zet in op kunst, erfgoed en buitenruimte en cultuurlandschap als belangrijke betekenisdragers. We propageren de brede waarden daarvan. We verbinden erfgoed actief aan nieuw ontwerp en aan het toekomstdenken. Zo bevorderen en bewaken we de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, beeldende kunst en monumenten.

Waarom?

We willen oog houden voor wat de samenleving waardevol vindt. Cultureel erfgoed is een belangrijke bron van onze identiteit. Zowel materieel in de vorm van landschappen, gebouwen, monumenten of kunstvoorwerpen als immaterieel in de vorm van kennis, vaardigheden en tradities. Cultureel erfgoed dient als inspiratie voor innovatie en creativiteit. Het nodigt uit om hulpbronnen te bewaren voor toekomstige generaties. Daarbij moeten we altijd blijven discussiëren en in gesprek blijven over welke waarden een plek of gebied heeft.

Omgevingskwaliteit

Wat willen we bereiken?

We willen de identiteit van een plek centraal zetten. Dat doen we met gesprekken en onderzoek waarbij we waarden herkennen en erkennen. De waarden van een plek koesteren we en versterken we. Zo kunnen we ons thuis blijven voelen in een wereld die verandert.
Tegelijkertijd gaat het ook om continue zorgdragen door goed onderhoud en kundig beheer van wat ons is achtergelaten aan monumenten, kunstuitingen en cultuurlandschap.

Activiteiten

Het programma ‘Een brede waardenaanpak’ heeft de volgende doelstellingen:
 

  • Waarden gedreven

Het verhaal en de waarden van een plek, gebouw, landschap, kunstwerk en monument vormen de basis voor onze activiteiten. We zetten daarvoor verschillende instrumenten in. Denk aan gebieds- en landschapbiografieën, cultuurhistorische onderzoeken en ontwerpverkenningen.
 

  • Visievorming

We stimuleren het Rijksvastgoedbedrijf, en andere overheidsorganisaties met vastgoed, om een visie te hebben op erfgoed en brede waarden.
 

  • Ontwerpkracht stimuleren

We promoten dat ontwerpers erfgoed meenemen in het proces van creëren en toekomstbestendig maken. Dat kan via de lange lijn van ver terugkijken en ver vooruitkijken.
 

  • Kunst de ruimte geven

Vanuit de percentageregeling beeldende kunst krijgen beeldend kunstenaars een opdracht om nieuw werk te maken. Zo komen overheidsinstanties en ambtenaren in contact met kunstenaars.