Buitenruimte van betekenis

In het advies Buitenruimte van Betekenis adviseert voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade over het investeren in buitenruimte, om aan te tonen dat structurele aandacht voor buitenruimte ook echt loont.