Het Binnenhof: grafelijk machtscentrum in de 13e eeuw

In het hart van het Binnenhof staat een monumentaal gebouw, in de volksmond ‘de Ridderzaal’ genoemd, dat van grote historische en politieke betekenis is voor ons land. Voor vele Nederlanders een bekend gebouw dat zij dagelijks op televisie en in kranten zien. Maar hoe goed kennen we de Ridderzaal écht? Wie weet dat de Ridderzaal slechts een klein onderdeel is van een grafelijk paleis? Weinig is bekend over de dertiende-eeuwse ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof en de prominente rol die het toen speelde op het Europese politieke toneel. Een internationaal symposium op 11 en 12 mei 2023 moest hier verandering in brengen.

Symposium

Op 11 mei 2023 organiseerde de Rijksbouwmeester - ondersteund door het Rijksvastgoedbedrijf - een uniek internationaal symposium. Wetenschappers uit binnen- en buitenland brachten hun kennis samen over de Europese context van de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof. Onder leiding van Hanneke Ronnes presenteerden zij hun resultaten en werd er in besloten kring gediscussieerd over de uitkomsten.

Aansluitend op dit wetenschappelijk congres volgde op 12 mei in het Provinciehuis een middag voor een breder publiek, georganiseerd door Stichting Ontstaan van Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland. 

Resultaten

De resultaten van de onderzoeken en het symposium worden gebundeld in een online publicatie. Het is de ambitie van de organisatoren om de betekenis van het grafelijke en koninklijke paleis te duiden en het (cultuur)historische belang van dit gebouw en deze plek, inclusief de landschappelijke inpassing, te benadrukken. Ook willen we bewustwording creëren over de rol die het Binnenhof in de dertiende eeuw speelde op het Europese politieke toneel. Een integraal en internationaal onderzoek met een focus op de ontstaansgeschiedenis van het complex zal leiden tot nieuwe inzichten en mogelijk tot een herwaardering van het Grafelijke Zalencomplex, zowel binnen de academische wereld als bij de gebruikers van het Binnenhof en het grote publiek.

Op de hoogte blijven? Houd de nieuwsbrief van het College van Rijksadviseurs in de gaten voor het moment van publicatie.