Programmalijn: NL2100

Waar en hoe wonen, werken en recreëren we in de toekomst? Hoe wekken we energie op, hoe verplaatsen we ons? Maar ook welk voedsel verbouwen we en waar krijgt natuur ruimte? En hoe verdienen we ons geld? En dat in een land dat uit zijn voegen barst. We zullen anders met onze ruimte om moeten gaan. Maar om nu de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Alleen dan kunnen we achterhalen wat verstandig is om nu te doen. Om antwoorden te vinden op deze vragen is het College van Rijksadviseurs het ToekomstatelierNL2100 gestart.

ToekomstatelierNL2100

Met het ToekomstatelierNL2100 zet het College van Rijksadviseurs in op dialoog, kennisontwikkeling en verbeeldingskracht over de lange termijn. Het zet ontwerpend denken in als methode om uit te zoomen en grenzen van tijd, ruimte, domeinen en disciplines te overstijgen. Welke trends zien we? Welke waarden liggen hieraan ten grondslag? Wat vinden we van belang voor de toekomst van Nederland?  

Kennisontwikkeling de netwerklaag

Het eerste jaar (2021/2022) werden de stromen van mensen en dieren, goederen en grondstoffen onderzocht, de zogenaamde netwerklaag. Een laag die vaak een doorlooptijd heeft van zo’n 100 jaar en een laag die het meest verwaarloosd is in het ruimtelijk denken. Terwijl juist in deze laag grote investeringen plaatsvinden. Wat is de sturende kracht van deze netwerken? We bouwen dan wel mobiele telefoonnetwerken en onderzeese internetkabels, maar denken we echt goed na over de ruimtelijke gevolgen die dit heeft over honderd jaar?

Resultaat ontwerpbureaus: Toekomstverkenning NL2100

Het CRa heeft drie ontwerpbureaus aangesteld om het ruimtelijk denken op de netwerklaag te voeden: Nohnik, HNS Landschapsarchitecten en Rademacher de Vries Architecten. In een serie werksessies in december 2021 en februari 2022 is samen met een brede selectie aan wetenschappelijke experts, per stroom de stand van zaken op de lange termijn in beeld gebracht. Op die manier is inzicht gekregen op de bandbreedte van mogelijke en waarschijnlijke toekomsten in 2100 en de factoren die daarop van invloed zijn. Tijdens het Toekomstatelier werd al deze kennis op 30 en 31 maart samengebracht en pasten we deze toe op de energiehoofdstructuur. Het was een ideale test case voor het ‘doorwrocht verkennen van de toekomst’.

We benutten het Toekomstatelier om de mogelijke samenhang tussen de Energiehoofdstructuur en andere ruimtelijke opgaven in beeld te brengen. Op 1 april werden de inzichten gepresenteerd en besproken met een breder publiek. Het resultaat vormt belangrijke input voor het advies van het CRa richting het nationale Programma Energiehoofdstructuur.

Cover rapport Toekomstverkenning

Toekomstatelier 1 – De 22e eeuw begint nú

In het eerste Toekomstatelier van 30 maart tot en met 1 april werd het toekomstdenken toegepast op concrete vraagstukken. Lees alles over de ontwerpbureaus, de makers en de opgedane inzichten op het platform www.Nl2100.nl. Op dit platform zijn ook de talks terug te zien.