Tentoonstelling Nederland op de tekentafel

De tentoonstelling Nederland op de Tekentafel: 100 Jaar Toekomstideeën biedt bezoekers de kans om niet alleen 100 jaar terug te kijken, maar ook 100 jaar vooruit en de toekomstvisies te ontdekken van toen en nu op de ruimtelijke inrichting van Nederland. De tentoonstelling is een samenwerking tussen het College van Rijksadviseurs en Nieuwe Instituut.

Nederland op de tekentafel

De ruimtelijke inrichting van Nederland ligt weer op de tekentafels van overheden en architecten. Ze proberen een antwoord te vinden op grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen die ons allemaal raken, zoals klimaatverandering, huisvesting, energietransitie en sociale rechtvaardigheid. Nederland kent een lange en toonaangevende traditie in ruimtelijke planning en ontwerp. Hoe gingen ontwerpers uit het verleden om met de opgaven van hun tijd? Welke oplossingen zagen ze, en welke wereldbeelden gingen daarachter schuil? Door heden, verleden en toekomst met elkaar te verbinden, laat de tentoonstelling zien dat wij inspiratie kunnen putten uit het verleden om de ruimtelijke uitdagingen van nu op te lossen.

Hoe willen we samenleven?

De tentoonstelling is opgezet rond vier thema's: Toekomstbeelden voor Nederland, met nationale plannen op grote schaal voor de langere termijn. Transities, over de veranderende kijk op natuur en landschap. Samenleven, over huisvesting en de vraag hoe we in de toekomst met elkaar willen samenleven. En Inspraak!, over de betrokkenheid van bewoners bij de vormgeving van hun leefomgeving.

Bezoek

Wil je deze unieke tentoonstelling zelf beleven en inspiratie putten uit het verleden en de toekomst om de ruimtelijke uitdagingen van nu te lijf te gaan? Nederland op de Tekentafel: 100 Jaar Toekomstideeën is van 9 december tot en met 2 juni 2024 te bewonderen in Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Kijk voor meer informatie op de site van Nieuwe Instituut.