Handleiding Toekomstdenken

In 2022 is het College de Toekomstacademie gestart. Om met elkaar (ontwerpers, onderzoekers, creatieve denkers) te leren ‘toekomstdenken’. De Toekomstacademie bestaat uit een reeks colleges met werksessies over methodes van toekomstdenken. Die methodes beschrijven we in deze handleiding. Stap voor stap, zodat je er zelf mee aan de slag kunt.

Handleiding Toekomstdenken

Download hier de handleiding toekomstdenken.

Handleiding voor aardrijkskundedocenten

Speciaal voor aardrijkskundedocenten in het voortgezet onderwijs is een aparte handleiding gemaakt, waarin vier methodes voor toekomstdenken worden aangereikt. Zo kunnen aardrijkskundedocenten, samen met de toekomstige generatie beslissers die nu nog in de klas zitten, aan de slag met toekomstdenken.

Download hier de handleiding voor aardrijkskundedocenten in het voortgezet onderwijs.

Deze handleiding draagt bij aan manieren om met leerlingen het gesprek te voeren over de lange termijn toekomst. Bij het werken met de methodes in deze handleiding is het belangrijk om constructief samen te werken. Niet andermans ideeën bekritiseren, maar met elkaar leren.