Toekomstacademie

Het College van Rijksadviseurs wil de ontwerpmethode ‘toekomstdenken’ zo goed mogelijk doordenken en delen. Hoe gaat toekomstdenken precies in zijn werk?

De medewerkers van het College gaan de komende tijd de collegebanken in om gezamenlijk het toekomstdenken verder te ontwikkelen en aan te scherpen en zo de gereedschapskist te verrijken. Vervolgens gaat het College van Rijksadviseurs de opbrengsten van deze sessies delen met de buitenwereld en zal het de methode uiteenzetten in een ‘handboek toekomstdenken’.

Colleges

De Toekomstacademie bestaat uit een reeks colleges met werksessies over methodes van toekomstdenken. De sessies bestaan uit een college van 1,5 uur door kennis- en ontwerppartners in het toekomstdenken, gevolgd door 2 uur werksessie op eigen casussen. De werksessies zetten medewerkers in om eigen werk te versterken. Hedwig van der Linden & Kevin Westerveld (Dérive) brengen verslag uit van de colleges.