Toekomstateliers

Breed samengestelde ontwerpateliers vormen de basis voor Toekomstatelier NL2100. Tijdens ontwerpateliers kunnen mensen elkaar ontmoeten en inspireren, vakmanschap en ontwerpcultuur zich verder ontwikkelen en visies en inzichten naar elkaar toegroeien.

Het College nodigt ontwerpers, ambtenaren, wetenschappers, mensen uit het maatschappelijke middenveld, bestuurders, ondernemers en burgers uit om mee te denken, te rekenen en te tekenen aan onze gezamenlijke toekomst. Jonge generaties vraagt het daarbij nadrukkelijk aan tafel. Ontwerpateliers zijn een leerschool voor ons allemaal, waarin het College nauw samenwerkt met partijen die een aantal generaties vooruitkijken.