Panorama Oekraïne

Het samenwerkingsproject Panorama Oekraïne heeft als doel Oekraïne duurzaam en veerkrachtig te herbouwen, gebruikmakend van de expertise van Nederland. Nederland heeft een geschiedenis van innovatief waterbeheer en infrastructuurontwikkeling die waardevolle lessen kan bieden voor de wederopbouwinspanningen in Oekraïne. Panorama Oekraïne komt voort uit Panorama Nederland. Het project is samen met en door Oekraïense architecten en stedenbouwers ontwikkeld. 

Nadenken over wederopbouw

Hoewel de oorlog nog in alle hevigheid woedt en het einde ervan nog niet in zicht is, is het toch zinvol om nu al over de wederopbouw van het land na te denken. Daarbij is de dialoog met en het luisteren naar de behoeften van inwoners van Oekraïne leidend.

Verwoesting

De oorlog in Oekraïne heeft een groot aantal steden en vitale infrastructuur in met name het oosten van het land verwoest. Als gevolg hiervan is er een substantiële binnenlandse, regionale en internationale migratiestroom op gang gekomen: er zijn miljoenen mensen op verschillende manieren getroffen. Veel van de bestaande gebouwde omgeving was al in dermate slechte staat dat het land behoefte heeft aan een krachtige impuls. Het koppelen van deze maatschappelijke opgave aan recente fysieke verwoestingen door de oorlog met Rusland en concrete urgenties zoals directe hulp in het voorzien van (nood)woningen, ligt voor de hand.

Aanvallen op vitale infrastructuren, zoals de explosie van de Kakhovka-stuwdam op 6 juni 2023, in de regio Kherson ten noorden van de in 2014 geannexeerde Krim; bezetting van boorplatformen; en luchtaanvallen op havengebieden zoals in Odessa, leiden daarnaast tot enorme schade aan economie, ecologie en agricultuur en sociale voorzieningen.

6 thema’s

Om tot een goed plan te komen voor de korte, maar vooral lange termijn worden er verschillende evenementen georganiseerd rondom de volgende thema’s:

- Regeneratief waterbeheer en biodiversiteit

- Gezonde en toekomstbestendige wijken

- Duurzame energieproductie

- Circulaire economie & Regeneratieve landbouw

- Duurzame mobiliteit

- Goed bestuur

De eerste workshop Werken aan Water heeft inmiddels plaatsgevonden in het Keilepand in Rotterdam van 27 november t/m 1 december 2023 en was een groot en succesvol evenement. Naast het College van Rijksadviseurs waren IABR, Archiprix International, UNUN, Vereniging Deltametropool  en Nieuwe Instituut betrokken.
Tijdens deze workshop werkten architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers en academici aan mogelijke plannen voor de wederopbouw in de regio Dnipro Delta, het gebied in het zuiden van Oekraïne waar op 6 juni 2023 de Kakhovka-dam werd verwoest. Ook werden er lezingen en excursies georganiseerd die verband hielden met water en de rol ervan in de wederopbouw.

Hoop

Panorama Oekraïne kent een ontwerpdimensie maar dient ook om de bevolking hoop te geven, haar menselijke waardigheid te beschermen en haar gevoel van eigenwaarde te versterken. Voor dit project is er een aanvraag ingediend bij het Ministerie van OCW. Alle samenwerkende partners zijn verheugd dat het Ministerie een groot bedrag heeft toegekend om dit project mogelijk te maken.