Panorama Nederland

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Panorama Nederland on Tour

Panorama Nederland is een publicatie, maar ook een fysiek panorama,: een 360 graden verbeelding op ooghoogte waarin bezoekers zelf een kijkje kunnen nemen in de toekomst. Dit panorama reist in 2019 door het land. De komende tijd is het te zien in:

  • Hoeksewaard: Het panorama is van 25 maart tot en met 2 april bij RoosRos Architecten in L.J. Costerstraat 2 in Oud-Beijerland.
  • Eindhoven. Het panorama is te bezoeken bij Metropoolregio Eindhoven van 28 maart tot en met 8 april van maandag tot donderdag te bezoeken van 9.00 – 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het adres is Raiffeisenstraat 18 in Eindhoven.
  • Wooncongres 2019: Op 4 april staat het panorama op het wooncongres 2019, georganiseerd door het Ministerie van BZK.
  • Tilburg: Panorama Nederland staat van 12 tot 13 april op het TIAFF, Tilburg Architectuur Film festival.  
  • Leeuwarden: Vanaf dinsdag 28 mei tot en met donderdag 6 juni staat Panorama Nederland in de Kanselarij in Leeuwarden. Rijksbouwmeester Floris Alkemade opent de tentoonstelling op 28 mei om 15 uur. Bekijk het programma en meld je aan op de website van LF2028.  
  • Overijssel. De provincie Overrijssel toont het Panorama van 1 tot 12 juli.
  • Breda: Stichting Blast toont het panorama o.a. tijdens de Dag van de Architectuur. Het panorama staat hier van 14 tot en 24 juni.

Bent u geïnteresseerd om Panorama Nederland te verwelkomen? Neem dan contact op via de website.

Download de app Panorama Nederland

In de app van Panorama Nederland kun je een blik werken in het Nederland van de toekomst. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt geven tekst en uitleg over het panorama en de verschillende thema's. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play Store.