Panorama Nederland

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Panorama Nederland on Tour

Panorama Nederland gaat in 2019 op tournee door het land. De eerste locaties zijn bekend. Van 7 januari tot 23 januari is het panorama te zien in het stadhuis van Den Haag. Daarna reist het naar het Provinciehuis van Noord-Brabant, waar het staat van 28 januari tot 8 februari. Houd de website van Panorama Nederland in de gaten voor nieuwe locaties. Bent u geïnteresseerd om Panorama Nederland te verwelkomen? Neem dan contact op via de website.

Download de app Panorama Nederland

In de app van Panorama Nederland kun je een blik werken in het Nederland van de toekomst. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt geven tekst en uitleg over het panorama en de verschillende thema's. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play Store.