Panorama Nederland

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Panorama Nederland on Tour

Panorama Nederland is een publicatie, maar ook een fysiek panorama: een 360 graden verbeelding op ooghoogte waarin bezoekers zelf een kijkje kunnen nemen in de toekomst. Dit panorama reist in 2019 door het land. De komende tijd is het te zien in:

  • Den Haag: Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt het panorama tentoon van 8 tot en met 24 juni.
  • Breda: Stichting Blast toont het panorama o.a. tijdens de Dag van de Architectuur. Het panorama staat hier van 14 tot en met 24 juni.
  • Amersfoort: Landschap verbindt! Op dinsdag 25 juni is het panorama op een gezamenlijk symposium van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Maastricht: Het panorama staat in het Provinciehuis van Maastricht van 24 tot en met 28 juni.
  • Overijssel: De provincie Overrijssel toont het panorama van 1 tot 12 juli.
  • Deurne: Van 19 juli tot en met 2 augustus is het panorama te zien in het Gemeentehuis van Deurne.

Bent u geïnteresseerd om Panorama Nederland te verwelkomen? Neem dan contact op via de website.

Download de app Panorama Nederland

In de app van Panorama Nederland kun je een blik werpen in het Nederland van de toekomst. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt geven tekst en uitleg over het panorama en de verschillende thema's. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play Store.