Panorama Nederland on tour

Panorama Nederland reist door het land. Op tal van locaties stappen mensen in het panorama om een kijkje te nemen in de toekomst. Een gelegenheid om in gesprek te gaan over de kansen voor hun dorp, stad of provincie. Mensen die dagelijks werken aan de toekomst van ons land, beschrijven in een aantal regels wàt uit Panorama Nederland hen aanspreekt of inspireert. 

“We leven in Nederland met veel mensen in een relatief klein land. Het is daarom belangrijk dat we goed nadenken over hoe we ons land in de toekomst inrichten. Dat levert vragen op waar we nu een antwoord op moeten vinden. Ik werk hier aan in de Nationale Omgevingsvisie. Panorama Nederland is daarvoor een belangrijk hulpmiddel."

"Het Panorama stimuleert om opgaven niet als een bedreiging te zien, maar ze juist vol energie en optimisme met beide handen aan te pakken!” (Erik van Merrienboer)

Erik van Merrienboer, gedeputeerde provincie Brabant

Erik van Merrienboer, gedeputeerde provincie Brabant:

“In Brabant herkennen we de opgaven die het Panorama schetst als geen ander. In de Brabantse Omgevingsvisie hebben we ze onlangs vastgelegd als onze grootste ambities voor de komende jaren. Het Panorama stimuleert om die opgaven niet als een bedreiging te zien, maar ze juist vol energie en optimisme met beide handen aan te pakken!”

Panorama NL Brabant
Burgemeester Eindhoven, John Jorritsma

John Jorritsma, burgemeester Eindhoven, voorzitter Stichting Brainport en voorzitter Metropoolregio Eindhoven:

“Onze Metropoolregio Eindhoven is enorm in beweging. Wij willen dat het hier fijn is om op te groeien, te wonen en te werken. Onze traditie van samenwerken met bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen helpt ons om de complexe opgaven van deze tijd aan te gaan. Ik ben daarom optimistisch. Ik geloof in de kansen om onze omgeving beter te maken voor onze inwoners en bezoekers. Wat wij nodig hebben is het besef dat we moeten samenwerken, dat opgaven in samenhang worden opgepakt en dat we bouwen aan een regio die we met trots doorgeven aan komende generaties.”

"Wat wij nodig hebben is het besef dat we moeten samenwerken, dat opgaven in samenhang worden opgepakt en dat we bouwen aan een regio die we met trots doorgeven aan komende generaties.” (John Jorritsma)

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

“Om een nog beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – moeten we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een nieuw niveau brengen. Business as usual volstaat niet voor NL Next Level. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie, een miljoen woningen moeten worden gebouwd, klimaatverandering vraagt innovatie van bedrijven. Wij geloven dat Nederland in staat is dit op te pakken door creatief publiek-privaat te blijven samenwerken. De Omgevingswet kan daaraan een bijdrage leveren door een flexibele aanpak mogelijk te maken.”

“Er is duidelijk behoefte aan regie en aan een vorm van regionaal denken. De Hoeksche Waard heeft een mooie uitgangspositie. Kijkend naar de metropoolregio, maar ook kijkend naar zuidelijk Zuid-Holland, Goeree, Drechtsteden. We moeten meer met elkaar optrekken. Door samen aan de slag te gaan kom je heel ver. Het hoeft niet top-down of bottom-up. Ga in gesprek met personen op alle niveaus. Natuurlijk moeten er soms beslissingen worden genomen. Doe dat dan ook.”