Magazine: Panorama in de Praktijk

In de aanloop naar de Panorama4Daagse vertelden we met een serie magazines de verhalen van de personen, projecten en initiatieven die het gedachtegoed van Panorama Nederland nu al tot leven brengen.

Magazine 1: Solidariteit

Het thema van het eerste magazine is Solidariteit. Met o.a. bijdragen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters, directeur Nij-Sicht Klaas Sietse Spoelstra en Young Innovator Chris Collaris.

Magazine 2: Nabijheid

'Nabij dient het nieuwe normaal te worden', aldus Rijksadviseur voor de stad Daan Zandbelt. Het tweede magazine gaat over Nabijheid. Met bijdragen van o.a. Daan Zandbelt, duurzaamheidshoogleraar Andy van den Dobbelsteen, drie planologen en Anne van Kuijk, werkzaam bij de Provincie Noord-Brabant.

Magazine 3: Rentmeesterschap

Het thema van het derde magazine is Rentmeesterschap. Met bijdragen van o.a. Rijksadviseur voor het landschap Berno Strootman, hoogleraar André Nijhof, architectuurhistoricus Marinke Steenhuis en dijkgraaf Rogier van der Sande.

Magazine 4: Panorama Lokaal

In het vierde magazine staat de prijsvraag Panorama Lokaal centraal.

De prijsvraag is een vervolg op Panorama Nederland. De tentoonstelling is inmiddels heel Nederland doorgereisd en enthousiast ontvangen. Het Panorama roept verlangen naar verandering op, maar ook de onvermijdelijke vraag: hoe pas je de vier Panorama-principes ‘water verbindt ons’, ‘rijk boerenland’, ‘meer tijd voor elkaar’ en ‘nieuwe energie’ toe in de soms weerbarstige praktijk? Op zoek naar geschikte proeflocaties, stuitte het College van Rijksadviseurs op de stadsranden, waar stad en land bij elkaar komen.

In het magazine o.a. de winnaars en de lessen uit de prijsvraag.