Magazine: Panorama in de Praktijk

Met Panorama Nederland schetst het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Tijdens een bijeenkomst op 24 juni zetten we de volgende stap: van een optimistische toekomstvisie naar de realistische en soms weerbarstige praktijk. In de aanloop naar dit moment vertellen we met een serie magazines de verhalen van de personen, projecten en initiatieven die het gedachtegoed van Panorama Nederland nu al tot leven brengen.

Het thema van het eerste magazine is Solidariteit. Met o.a. bijdragen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters, directeur Nij-Sicht Klaas Sietse Spoelstra en Young Innovator Chris Collaris.