Toekomstatelier XXL 1

In het eerste Toekomstatelier van 30 maart tot en met 1 april 2022 werd het toekomstdenken toegepast op concrete vraagstukken door teams van ontwerpers, experts en kunstenaars die aan verschillende onderwerpen werkten.

De ontwerpbureaus pasten hun inzichten op de netwerklaag toe op de energiehoofdstructuur en brachten de samenhang met andere ruimtelijke opgaven in beeld. Op 1 april kwam dit alles samen op de publieksdag en werden de belangrijkste onderwerpen besproken met prominente gasten in een serie talks. De resultaten van de drie ontwerpbureaus zijn te zien in het rapport Toekomstverkenning NL2100.

Drie ontwerpbureaus

Er is te weinig nagedacht over de sturende kracht van netwerken: een wildpaadje kan een voetpad worden, later een zandweg, een straatweg en zelfs een snelweg. Hoe trekken de netwerken de lijnen voor de toekomst, en zijn dat wel de gewenste lijnen?

In het eerste jaar heeft het CRa drie ontwerpbureaus de opdracht gegeven om zich daarin te verdiepen: NOHNIK, H+N+S Landschapsarchitecten en Rademacher / de Vries Architects. In een serie werksessies is samen met een brede selectie aan wetenschappelijke experts per stroom in beeld gebracht wat de mogelijke en waarschijnlijke toekomsten op de lange termijn zijn, en welke factoren daarop van invloed zijn.