Toekomstatelier XXL 2

Het tweede Toekomstatelier vond van 21 t/m 23 juni 2023 plaats in Hoek van Holland. Centraal stonden drie regiocasussen langs de Noordzee- en Waddenkust.

Als we een gezond en veilig bodem- en watersysteem als uitgangspunt nemen, hoe ziet de toekomst van deze regio’s er dan uit op het gebied van industrie en logistiek, voedselproductie en natuur, de energietransitie, de circulaire economie, de woonomgeving en cultureel erfgoed?

Daarnaast werkte een Themateam aan doorkruisende vraagstukken als grondbeleid, de generatietoets en de commons. Het verkennen van nieuwe beleidsinstrumenten en nieuwe methodes voor gesprek en besluitvorming stonden in dit team centraal. Het programma voorzag in een goede kruisbestuiving tussen de verschillende teams.

Spreken en luisteren

In de teams kregen diverse stemmen, belangen en ideeën de ruimte. Het werken aan toekomstplannen riep daarmee ook een (democratische) vraag op: wie luistert wanneer naar wie, wie kan en mag op welke manier over de toekomst spreken? Die vragen stonden centraal tijdens het plenaire programma van de driedaagse. Daarbij oefenden we in luisteren naar en spreken met bekende en onbekende werelden en belangen.

Iedere dag begonnen we met gezamenlijk luisteren: korte sessies waarin de onderwerpen van de driedaagse aan bod kwamen. Deze geluiden werden gecureerd door geluidskunstenaar Harpo 't Hart.