Over CRa

Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Het CRa adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie.

Het College van Rijksadviseurs: Werken aan ruimtelijke kwaliteit

Het CRa is een multidisciplinair college waarbinnen de verschillende ontwerpdisciplines vertegenwoordigd zijn door de Rijksbouwmeester (architectuur) en twee Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving. De Rijksbouwmeester is de voorzitter van het CRa.

Het CRa staat voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk is betrokken. Ruimtelijke kwaliteit raakt aan de kern van ruimtelijke plannen, waar toekomstwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarden samenkomen. Het CRa hanteert een brede definitie van ruimtelijke kwaliteit, waarbij naast integraliteit verbinding en diversiteit kernwaarden zijn. Het College maakt zelf geen ontwerpen of plannen, maar faciliteert de ruimtelijke planvorming. De verbindende blik van de ontwerper staat daarbij steeds centraal.

Samenstelling

De opdracht van het CRa is door het kabinet verwoord in de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) uit 2012. De leden zijn aangesteld vanuit een eigen departement: Ministerie van Binnenlandse Zaken (Rijksbouwmeester), Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) en het Ministerie van Economische Zaken en Landbouw (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving). Behalve aan deze departementen adviseert het CRa aan de uitvoerende rijksdiensten zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De samenstelling van het CRa:

  • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
  • Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
  • Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving