Werkwijze

Het College van Rijksadviseurs fungeert als team waarbij de leden de verschillende vakdisciplines inbrengen. Thema’s en projecten worden op deze manier altijd bekeken vanuit de verschillende vakgebieden. Dit is des te relevanter in een tijd waarin duidelijk is dat opgaven niet meer met aparte, sectorale brillen op kunnen worden benaderd. De opgaven worden integraler. Ruimtelijke kwaliteit vraagt daarom om een inclusieve benadering. Zoals oplossingen voor hoogwaterveiligheid in combinatie met recreatie en natuurontwikkeling. Of ruimtelijk programma verbinden met infrastructuur rondom knooppunten.

De multidisciplinariteit van het College leidt tot efficiëntere processen en betere ruimtelijke oplossingen doordat het mogelijk is om de verbinding te maken tussen opgaven en vakgebieden. Hierdoor kan ook de mythe worden ontkracht dat ruimtelijke kwaliteit duurder zou zijn: het combineren van programma in ‘slimme’ oplossingen leidt vaak juist tot kostenefficiëntie.

Afsluitdijk

Het College van Rijksadviseurs adviseert via verschillende lijnen:

  • Het briefadvies, waarmee binnen projecten of beleidsprocessen eenmalig ambities worden toegevoegd, aanbevelingen worden gedaan of kanttekeningen worden geplaatst.
  • Q-teams: langjarige betrokkenheid, gericht op de ondersteuning van opdrachtgevers en het scherp blijven kijken naar de kwaliteit van de oplossingen gedurende het plan- en realisatieproces.
  • Langdurige betrokkenheid binnen beleidsprocessen en projecten (informele advisering).
  • Het eigen initiatief: met eigen onderzoek of ongevraagd advies wil het College van Rijksadviseurs onderwerpen agenderen die volgens de Rijksadviseurs binnen het Rijk onvoldoende aandacht krijgen.
  • Vanuit onafhankelijke positie en verbindende functie experimenteerruimte creëren binnen complexe projecten zoals multimodale knooppunten.
Nieuwe Hollandse Waterlinie