Voorgaande colleges

Het College van Rijkadviseurs bestaat sinds 2005. Geconfronteerd met steeds meer vragen die de ruimtelijke kwaliteit van Nederland betroffen, kwam Rijksbouwmeester Jo Coenen tot de conclusie dat die taak voor hem en zijn ambtelijke adviseurs te breed was. Op advies van Coenen besloot de regering daarom zich bij het vertrek van Coenen niet te beperken tot de benoeming van een nieuwe Rijksbouwmeester, maar ook een Rijksadviseurs te benoemen voor landschap, infrastructuur Cultureel Erfgoed. Tegenwoordig bestaat het College uit de Rijksbouwmeester en twee Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving; een stedenbouwer en een landschapsarchitect.

College van Rijksadviseurs 2016-2020

Het College van Rijskadviseurs bestond van 20216 - 2020 uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt en Berno Strootman. Een belangrijk advies van dit College was Panorama Nederland, een optimistische toekomstvisie op de Ruimtelijke Kwaliteit van Nederland.

v.l.n.r. Daan Zandbelt, Floris Alkemade en Berno Strootman

College van Rijksadviseurs 2012-2016

Van september 2012 tot december 2014 bestond het College van Rijksadviseurs uit Frits van Dongen, Rijksbouwmeester, Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water en Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad. Per 1 september 2015 is Rijksbouwmeester Floris Alkemade de voorzitter van het College dat aftrad op 1 september 2016.

CRa groep
vlnr: Rients Dijkstra, Floris Alkemade, Eric Luiten

College van Rijksadviseurs 2008-2012

Van september 2008 tot 2012 bestond het College van Rijkadviseurs uit Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes, Rijksadviseur voor Infrastructuur Ton Venhoeven en Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp.

College 2008-2012
vlnr: Wim Eggenkamp, Yttje Feddes, Liesbeth v.d. Pol, Ton Venhoeven

College van Rijksadviseurs 2004-2008

Het eerste College van Rijksadviseurs bestond uit Rijksbouwmeester Mels Crouwel, Rijksadviseur voor Infrastructuur Jan Brouwer, Rijksadviseur voor het Landschap Dirk Sijmons en Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed Fons Asselbergs.

College 2004-2008
vlnr: Jan Brouwer, Mels Crouwel, Dirk Sijmons en Fons Asselbergs