Panorama Nederland in de Praktijk #1

Magazine #1 Panorama Nederland

Vandaag verschijnt het eerste online magazine Panorama Nederland in de Praktijk. In dit magazine brengen we personen, projecten en initiatieven in beeld die het gedachtegoed van Panorama Nederland uitdragen. Zo zetten we met Panorama Nederland de volgende stap: van een optimistische toekomstvisie voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, naar de realistische en soms weerbarstige praktijk. 

Ga naar de eerste editie.

“Een oproep om ons dagelijks leven opnieuw uit te vinden.”

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat Nederland rijker, hechter en schoner wordt? Solidariteit is een belangrijk thema in Panorama Nederland. Rijksbouwmeester Floris Alkemade licht toe waarom het belangrijk is om het sociale en ruimtelijke domein vanuit solidariteitsprincipes te bekijken. “Een oproep om ons dagelijks leven opnieuw uit te vinden.”

Lees hier de column.

Floris Alkemade

Door de bril van…

In de rubriek Door de bril van... nemen we een kijkje bij verschillende projecten en initiatieven, die Panorama Nederland in de praktijk brengen. Projecten die verschillende grote maatschappelijke vraagstukken in een project concreet maken. Deze editie gaan we langs bij het project Bloemkoolburenbond in Almere Haven, bezoeken we de Michi-Noekie in de Haagse Bomenbuurt en zijn we te gast op de boerderij van de familie Huis in ’t Veld.  

Bekijk hier de drie video's.

Het sociaal contract onder Panorama Nederland

“Een land met een hoge kwaliteit van leven en toch stroomt het Malieveld vol. Het blijkt zeer de vraag of beleidsmakers en politici de motivaties, het gedrag en de omstandigheden van burgers doorgronden. Gelukkig bestudeert het SCP dit al sinds 1973.” Dat  stelt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau in een lezing die hij recent uitsprak op het Rijksbouwmeesterscongres. Hij neemt de lezer graag mee in hoe dat kan bijdragen aan meer gedragen beleid, ook op het terrein van Panorama Nederland.

Kim Putters aan het woord.

Panorama on tour: Leeuwarden

Overal in het land stappen bezoekers in Panorama Nederland om een kijkje te nemen in de toekomst. Klaas Sietse Spoelstra haalde het panorama in mei 2019 naar Leeuwarden en kreeg inspiratie voor een Fries vergezicht. "Met Panorama 2028 creëren we maatschappelijke ruimte om de discussie over rurale nationale thema’s op gang te krijgen." 

Lees hier het interview met Klaas Sietse Spoelstra.

Young Innovator Chris Collaris verbindt gebouwen

De Rotterdamse wederopbouwwijk Zuidwijk kampt met criminaliteit en anonimiteit. Om de vicieuze cirkel van verval en onveiligheid te doorbreken, maakte Young Innovator en architect Chris Collaris met Zuidwijk op Zeker een ontwerp dat letterlijk ruimte creëert voor contact tussen bewoners. "Ik wil blinde gevels vermijden."

Lees het interview hier.

In beeld: achter de voordeur

Rijksbouwmeester Floris Alkemade vroeg fotograaf Ilja Meefout aan de slag te gaan met het thema solidariteit, een belangrijk onderwerp in Panorama Nederland. Ilja Meefout greep die gelegenheid aan om te fotograferen achter de voordeur van verschillende woningen in de Amsterdamse Bijlmermeer om zo de diversiteit aan woningen en personen te laten zien.

Bekijk hier het beeldverslag.

Op 24 juni laten we zien dat het kan!

Panorama Nederland toert al geruime tijd door Nederland en biedt velen inspiratie om na te denken over de toekomst van ons land. Nu is het tijd voor de volgende stap: van een optimistische toekomstvisie naar de realistische en soms weerbarstige praktijk. Daarom organiseren we op 24 juni van 13.00-18.00 uur Panorama Nederland in de Praktijk op het Marineterrein in Amsterdam. Meer informatie over dit event volgt. Inschrijven kan via onderstaande link.

Ja, ik kom graag naar Panorama Nederland in de Praktijk op 24 juni.